Algemene Voorwaarden

Hier kunt u de Algemene Voorwaarden van Clean Shirt Service vinden.

Op al onze verkopen gelden de Algemene Voorwaarden van Clean Shirt Service. Door akkoord te gaan en/ of een transactie overeen te komen met Clean Shirt Service, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing, voorgaande versies komen hiermee te vervallen.

Voor de Algemene Voorwaarden 2016 van Clean Shirt Service kunt u hier klikken.(link aanpassen naar PDF AV 2016).

 

De algemene voorwaarden van Clean Shirt Service staan bij de volgende instanties gedeponeerd:

Op de Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Algemene Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.