tips

Cleanshirtservice-tips

 

De cijfers in de wastobbes geven de wastemperatuur aan in graden Celcius.

Een streep onder de wastobbe geeft een voorzichtige behandeling van de kleding aan. Dit kan bereikt worden door de machine minder te beladen, minder bewegingen te laten maken of te kiezen voor een korter wasprogramma.

Een dubbele streep onder de wastobbe geeft een extra voorzichtige behandeling aan. Dit kan op dezelfe manier bereikt worden als hierboven genoemd.